NOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY CORAZ BLIŻEJ

Wszyscy właściciele domów i mieszkań będą zobowiązani do złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Za brak złożenia deklaracji grozić będzie grzywna do 5 tys. zł. Na poinformowanie urzędu będziemy mieć 12 miesięcy od uruchomienia rządowego systemu CEEB.

Zamierzeniem rządu jest zebranie danych na temat źródeł niskiej emisji, która jest główną przyczyną smogu w Polsce. Ma w tym pomóc Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która dopiero się tworzy, ale niektóre części CEEB mają działać już wiosną tego roku. Wtedy też trzeba będzie złożyć obowiązkowe deklaracje dotyczącej źródeł energii w budynkach: domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, lokalach usługowych, budynkach publicznych, biurach, magazynach, hotelach, budynkach gospodarczych, kościołach, szpitalach itp.

Do CEEB trzeba będzie zgłosić źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, które teraz nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. Baza ma zawierać informacje o wykorzystywanych na potrzeby budynku lub lokalu źródłach ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej.

Kiedy trzeba będzie złożyć deklaracje?

Deklaracje będzie można składać elektronicznie i pisemnie do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Termin nie jest znany, ponieważ nie wiadomo dokładnie, kiedy system informatyczny CEEB będzie gotowy. Ma to obwieścić dopiero w komunikacie minister ds. budownictwa. Według informacji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych od właścicieli i zarządców nieruchomości zacznie powstawać w pierwszym kwartale 2021 roku.

W przypadku budynków już istniejących czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy od ogłoszenia komunikatu ministra budownictwa. Właściciele i zarządcy nowych budynków na złożenie deklaracji będą mieli 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Jakie informacje należy podać w deklaracji?

Deklaracja będzie zawierać dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby. W deklaracji trzeba będzie podać adres nieruchomości, liczbę i rodzaje używanych źródeł ciepła i spalania paliw, przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa. Składający deklaracje mają podawać też  numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeśli takie posiadają.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu Wykroczeń, a więc od 20 zł do 5000 zł. Wzór deklaracji nie jest jeszcze znany, ma go określić dopiero minister budownictwa. Na naszej stronie znajdziecie dalsze informacje w tej sprawie w miarę ich ujawniania.