13. Jakie cechy mają ogniwa CIGS (CIS)?

W tych cienkowarstwowych ogniwach rolę materiały półprzewodnikowego pełni nie krzem a mieszanina miedzi (Cu), indu (Ind), galu (Gal) i selenu (Se) lub miedzi (Cu), indu (Ind) i selenu (Se). Moduły CIGS / CIS wizualnie wyróżniają się brakiem wyróżniających się ogniw. Ogniwa tworzą jedną zwartą formację o barwie czarnej. Ich główne cechy to:
– relatywnie niska cena
– średnia sprawność, wysoka dla modułów cienkowarstwowych, zbliżona do słabszych modułów z krzemu krystalicznego
– wysoka wydajność w słabym oświetleniu w porównaniu do innych technologii

13. Jakie cechy mają ogniwa CIGS (CIS)?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021