16. Co to są panele typu PERC?

Skrót PERC oznacza Passivated Emitter Rear Cell (spodnia pasywacja emitera). Technologia ta staje się podstawą produkcji modułów PV większości uznanych producentów. Ogniwa PERC posiadają między elektrodą dolną a spodem złącza P-N warstwę izolatora, która zapobiega przyciąganiu elektronów do aluminiowej elektrody dolnej oraz dodatkowo powoduje odbicie promieniowania słonecznego do złącza ogniwa. Przepływ elektronów do elektrody dolnej zapewniają otwory wycięte laserowo w warstwie izolatora. Praktyczne korzyści z technologii PERC:
– wyższa moc
– wyższa wydajność rano, wieczorem lub przy zachmurzeniu
Schemat poniżej przedstawia budowę ogniwa PERC w porównaniu z klasycznym:

16. Co to są panele typu PERC?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021