18. Co to są panele HIT?

Moduły w technologii HIT zbudowane są z ogniw hybrydowych stanowiących połączenie krzemu monokrystalicznego i amorficznego, stąd ich nazwa Heterojunction with Intrinsic Thin Layer (heterozłącze z wewnętrzną cienką warstwą). Ogniwa HIT zbudowane są z płytek krzemu monokrystalicznego z dodanymi dwoma cienkimi warstwami krzemu amorficznego. Produkcja ogniw HIT wymaga temperatury 200 oC, znacznie niższej niż 900 oC konieczne przy produkcji klasycznych ogniw monokrystalicznych, przekłada się to na mniejsze obciążenie środowiska naturalnego w procesie produkcyjnym. Głównym producentem modułów HIT jest Panasonic (wcześniej Sanyo, kupione w 2008 przez Panasonic). Praktyczne efekty technologii HIT to:
– wysoka sprawność, ok. 2pp ponad sprawność klasycznych modułów monokrystalicznych
– bardzo wysoka sprawność w okresie zimowym i jesiennnym
– bardzo niski (ok. 0,29%/oC) współczynnik spadku mocy przy wzroście temperatury
– jako konsekwencja powyższego, niska utrata wydajności w lecie
– moduły HIT należą do najdroższy na rynku w przeliczeniu na kWp mocy (ca. x 2 w porównaniu do klasycznych modułów z krzemu krystalicznego
Schemat budowy ogniwa typu HIT przedstawiono poniżej:

 

18. Co to są panele HIT?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021