3. Co to jest efekt fotowoltaiczny?

To zjawisko przekształcania promieniowania słonecznego w elektryczność, które dzięki cząstkom światła zwanymi fotonami zachodzi w półprzewodnikowych ogniwach fotowoltaicznych. W momencie, kiedy światło słoneczne pada na materiał półprzewodnikowy i jest przez niego absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ – produkcję energii elektrycznej. Proces ten, przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywamy efektem fotowoltaicznym.

3. Co to jest efekt fotowoltaiczny?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021