21. Co to są panele BIFACIAL?

Moduły BIFACIAL (dwustronne, double side) zbudowane są z ogniw absorbujących promieniowanie słoneczne stroną przednią jak i tylną przy czym sprawność konwersji promieniowania słonecznego przedniej strony modułu jest wyższa o ok. 5%. Dodatkowe uzyski energii w modułach BIFACIAL są ściśle skorelowane ze współczynnikiem odbicia podłoża (albedo), wartość albedo dla różnych rodzajów podłoża podana jest poniżej:
– biała folia dachowa 75 – 80%
– beton pomalowany na biało 65 – 80%
– jasny piasek 40%
– białe kamienie 30%
– trawnik 23%
– beton 16%
Drugim czynnikiem wpływającym na zwiększenie uzysku energii jest wysokość montażu paneli, która nie powinna być mniejsza niż 60 – 80 cm od podłoża.
Panele dwustronne znajdują uzasadnienie w przypadku montażu na dachu płaskim lub na gruncie. Innym polem zastosowań dla tego typu modułów są np. wolnostojące elementy pionowe lub części budynków z obustronnym dostępem światła słonecznego i odbitego. Montaż na gruncie lub dachu płaskim wymaga konstrukcji przystosowanych do modułów dwustronnych.
Mimo tego, że koszt produkcji ogniw dwustronnych jest podobny do klasycznych to koszty modułów BIFACIAL są ok. 5% wyższe od klasycznych przez konieczność stosowania dodatkowych materiałów na spodzie panela. W tradycyjnym zastosowaniu na dachu płaskim lub gruncie dodatkowa produkcja energii z modułów dwustronnych może wahać się między ok. 6% do ponad 20% w zależności od wartości albedo. Zasada działania ogniw BIFACIAL przedstawiona jest poniżej:

 

21. Co to są panele BIFACIAL?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021