23. Co to są panele MWT?

Ogniwa MWT (Metal Wrap Through) to kolejna technologia ukierunkowana na eliminację zacienienia przez szynowody na przedniej stronie modułów oraz obniżenie strat wewnętrznych ogniwa. W ogniwach MWT wykonane są otwory przez które poprowadzone są kontakty do górnej elektrody a szynowody przeniesione są na tylną część ogniwa. Technologię MWT można wykorzystywać zarówno w klasycznych ogniwach jak i w ogniwach typu PERC lub HIT. Poniżej przedstawiono porównanie parametrów pracy modułów klasycznych i MWT:

Praktyczne korzyści zastosowania technologii MWT są następujące:
– zwiększenie powierzchni modułu wolnej od zacienienia szynowodami
– zmniejszenie rezystancji szeregowej szynowodów
– lepsze odprowadzanie ciepła z przedniej części ogniwa a zatem niższa temperatura pracy modułu
– mniejsze straty mocy w wysokich temperaturach
– mniejsza podatność na mikropęknięcia
– szacunkowy wzrost produkcji energii z tej samej mocy modułu o ok. 3%
Charakterystyczna różnica w wyglądzie modułu MWT w porównaniu z klasycznym przedstawiona jest poniżej:

23. Co to są panele MWT?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021