5. Co to są panele fotowoltaiczne?

To zbudowane z ogniw fotowoltaicznych urządzenia, które generują napięcie pomiędzy 16 a 60 V DC (w zależności od modelu i producenta). Panele łączy się szeregowo (+ jednego modułu z – drugiego) lub równoległe (+ z +, – z -) w praktycznie dowolnej ilości. Taka złożona instalacja to prawdziwy generator PV. Wyprodukowany przez instalację prąd może zostać wykorzystany na potrzeby bieżące, nadwyżki mogą być odsprzedane do sieci. Poniżej przedstawione są są główne elementy składowe panela fotowoltaicznego.

5. Co to są panele fotowoltaiczne?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021