9. Jakie panele fotowoltaiczne są dostępne na rynku?

Panele można podzielić ze względu na materiał użyty do produkcji ogniw fotowoltaicznych lub ze względu na konstrukcję samego panelu. Ze względu na materiał ogniwa i panele (moduły) dzielimy na wyprodukowane z krzemu krystalicznego lub cienkowarstwowe. Ogniwa i moduły z krzemu krystalicznego występują jako monokrystaliczne lub polikrystaliczne. Ogniwa i moduły cienkowarstwowe dzielą się na te z krzemu amorficznego (czyli nie krystalicznego) oraz typu CIGS lub CIS i CdTe. Poniżej przedstawiono podział ogniw z uwagi na użyty materiał półprzewodnikowy.

9. Jakie panele fotowoltaiczne są dostępne na rynku?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021