Category - Fotowoltaika

1. Czym jest fotowoltaika?

Jest to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego i za pomocą systemów fotowoltaicznych.
Read More

2. W jaki sposób powstaje energia ze słońca?

Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera codziennie promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania 1366,1 W/m². Część tej energii jest odbijana w kosmos lub pochłaniana przez atmosferę, jednak większość trafia na Ziemię.
Read More

3. Co to jest efekt fotowoltaiczny?

To zjawisko przekształcania promieniowania słonecznego w elektryczność, które dzięki cząstkom światła zwanymi fotonami zachodzi w półprzewodnikowych ogniwach fotowoltaicznych.
Read More

6. Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V).
Read More
Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021