7. Jaką instalację fotowoltaiczną wybrać?

Istnieją dwa główne typy instalacji z panelami fotowoltaicznymi – instalacje typu on- oraz off-grid.

Instalacja off-grid
To autonomiczny i samowystarczalny system do produkcji energii elektrycznej, określany również jako system wyspowy. System typu off-grid nie jest połączony z siecią zewnętrzną i sam gromadzi energię w akumulatorach wszędzie tam, gdzie świeci słońce a podłączenie do sieci jest niemożliwe ze względów formalnych, ekonomicznych lub po prostu niewydajne albo niewykonalne technicznie.
Jak to działa? Przez dzień ogniwa słoneczne produkują prąd, który jest zużywany od razu lub magazynowany w akumulatorach i wykorzystywany kiedy produkcja prądu jest niższa niż zapotrzebowanie. Oprócz paneli i inwerterów w skład systemu wchodzą akumulatory (lub inne magazyny energii) oraz regulatory ładowania i przetwornice prądu stałego (z akumulatorów) na prąd przemienny.
Przykładem systemów off-grid są wszelkie instalacje zasilające obiekty ruchome (łodzie, campery, przyczepy campingowe), domki campingowe, obozy letniskowe, punktowe oświetlenie uliczne, zasilanie oznakowania drogowego, itp. Instalacje off-grid mogą mieć również zastosowanie w rozwiązaniach domowych i przemysłowych większej mocy, wszędzie tam gdzie wymagana jest niezależność od sieci energetycznej. Akumulatory będące częścią instalacji off-grid podlegają zużyciu i wymagają wymiany po czasie zależnym od typu, producenta, warunków eksploatacji itp.

Instalacja on-grid
Prąd stały wyprodukowany przez ogniwa trafia do inwertera. Inwerter lub inaczej falownik zebrany prąd dostosowuje do potrzeb sieci energetycznej 230 V i „wpuszcza” go do działającej instalacji z parametrami prądu dostosowanymi do parametrów sieci. Jeśli wyprodukowanej energii jest więcej niż zużywamy, nadmiar może trafić do sieci zewnętrznej. Nadwyżki te są rozliczane w sposób zależny od rodzaju użytkownika instalacji, jej mocy lub innych uwarunkowań określonych w przepisach. Instalacje on-grid są najczęściej spotykanym typem instalacji domowych i przemysłowych.

7. Jaką instalację fotowoltaiczną wybrać?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021