Rozwiązania dla przedsiębiorców

W czasie stale rosnących danin, opłat i podatków fotowoltaika jest najprostszym i pewnym środkiem do obniżenia kosztów działalności. Energia słoneczna dostępna jest za darmo, dla każdego, bez ograniczeń.

Instalacje do 50kwp

Wykorzystanie tego potencjału w mikroinstalacjach o mocy do 50 kWp nie wymaga uzyskania pozwoleń i uzgodnień. Przedsiębiorcy tak jak gospodarstwa domowe mogą korzystać ze statusu prosumenta i rozliczania nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów. Inwestycja we własną elektrownię fotowoltaiczną – zależnie od jej mocy i zużycia energii – może zwrócić się bardzo szybko, nawet już po 4 – 5 latach. Po tym czasie przez kolejne 20 – 25 lat i dłużej można cieszyć się rosnącym z roku na rok czystym profitem z własnego prądu.

Każdy przedsiębiorca zainteresowany instalacją do 50 kWp uzyska w SUNWISE SOLUTION bezpłatny audyt swojej nieruchomości i propozycję konfiguracji dostosowaną do indywidualnych potrzeb oraz bezpłatną wycenę, na życzenie również w wielu wariantach.

Instalacje powyżej 50kwp

Instalacje fotowoltaiczne o mocach powyżej 50 kWp dla przedsiębiorstw o większym zapotrzebowaniu na energię elektryczną buduje się w oparciu o przepisy prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz innych regulacji dotyczących m.in. zagospodarowania przestrzeni, ochrony środowiska czy odnawialnych źródeł energii. SUNWISE SOLUTIONS prowadzi swoich klientów przez cały proces inwestycyjny poczynając od pierwszych uzgodnień a kończąc na odbiorach instalacji przez OSD.

Instalacje powyżej 50kwp

Rozliczanie produkcji energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych większych niż mikroinstalacje podlega odmiennym zasadom niż w przypadku prosumentów, stąd też okres zwrotu inwestycji we własną elektrownię fotowoltaiczną jest nieco dłuższy i wynosi w zależności od indywidualnych uwarunkowań od 5 do 8 lat.

Na wstępie procesu inwestycyjnego nie musisz ponosić żadnych kosztów – dla instalacji o mocy do 200 kWp SUNWISE SOLUTIONS wykona bezpłatny audyt pod kątem możliwości i opłacalności inwestycji we własną instalację wytwórczą. Otrzymasz również bezpłatnie wycenę uwzględniającą najlepsze dopasowanie instalacji do potrzeb twojego przedsiębiorstwa.

Nie daj wyprzedzić się konkurencji – dołącz do rosnącego grona przedsiębiorców, którzy już zarabiają więcej dzięki własnej produkcji prądu!

Energooszczędne i wydajne oświetlenie

Każda produkcja wymaga nie tylko prądu, który możesz wytworzyć sam ale i oświetlenia. Czy jest to biuro, gabinet lekarski, sklep, hala produkcyjna czy magazyn – wszędzie gdzie zatrudnieni są ludzie prawidłowe oświetlenie ma ogromny wpływ na wydajność pracy i jakość produktów czy usług.

Dzięki optymalnie dobranym źródłom światła w technologii LED zaoszczędzisz do 60% energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań a jednocześnie zmniejszysz emisję CO2 swojego przedsiębiorstwa do atmosfery.

Z SUNWISE SOLUTIONS twoja firma będzie zawsze w dobrym świetle!

Elektromobilność Szansa na nowe przychody

Czy wiesz jak rewolucja w napędach pojazdów mechanicznych może być okazją na dodatkowe, stałe źródło przychodów?

Masz restaurację, hotel, zajazd, myjnię, stację obsługi? Osiągnij podwójną korzyść – zachęć klientów do skorzystania z twoich usług umożliwiając im naładowanie swojego samochodu elektrycznego lub hybrydowego zarabiając jednocześnie na usłudze ładowania.

Możesz też stworzyć swoją własną sieć ładowania pojazdów elektrycznych!

Dzięki SUNWISE SOLUTIONS zwiększysz swoje przychody lub zaczniesz generować nowe bez znacznych nakładów inwestycyjnych.

Szukasz czegoś innego?

Sprawdź nasze rozwiązania dla rolników.
Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021