1. Czym jest fotowoltaika?

Jest to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego i za pomocą systemów fotowoltaicznych.

1. Czym jest fotowoltaika?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021