12. Jakie cechy mają ogniwa amorficzne?

Ogniwa amorficzne tworzy warstwa krzemu o grubości 2 mikronów, osadzona na powierzchni innego materiału (np. szkła). Służą do budowy modułów cienkowarstwowych. Barwa od ciemnobordowej do czarnej. Ze względu na niską wydajność moduły amorficzne są zastępowane przez rozwiązania hybrydowe (w połączeniu z krzemem mikrokrystalicznym µc-Si). Moduły te najczęściej spotyka się w małych urządzeniach takich jak np. lampki, zegarki, kalkulatory itp. Ich główne cechy to:
– sprawność niższa niż ogniw mono- lub polikrystalicznych (9-14%)
– niska cena
– bardzo mały spadek mocy ze wzrostem temperatury
– bardzo niska sprawność przy słabym oświetleniu

12. Jakie cechy mają ogniwa amorficzne?

Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021