NOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY CORAZ BLIŻEJ Wszyscy właściciele domów i mieszkań będą zobowiązani do złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Za brak złożenia deklaracji grozić będzie grzywna do 5 tys. zł. Na poinformowanie urzędu będziemy mieć 12 miesięcy od uruchomienia rządowego systemu CEEB….